среда, 16. септембар 2009.

FOTKE-SUBOTA


XV/1 XV/2


XV/3


XV/4XV/5


XV/6

Posle posete internatu i skolskoj zgradi otisli smo u restoran.

Neko rece OHRID 2010.godine??